Bạn đã biết 1cc bằng bao nhiêu lít chưa?

Có lẽ chúng ta ai cũng đều quen với đơn vị đo thể tích là lit hay mililit,…Tuy nhiên có nhiều tài liệu hay đời sống hằng ngày cũng sử dụng một đơn vị đo thể tích có tên gọi là cc. Bạn đã biết gì về đơn vị đo thể tích này hay 1…